Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste Autolomalle.fi käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja asiakassalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään. Lomabil Oy ja Autolomalle.fi-sivustoon ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää asiakasrekisteriä myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin, mutta tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Mahdollinen markkinointi suoritetaan aina keskitetysti Autolomalle.fi:n nimissä ja vain sen liiketoimintaan tiiviisti liittyen.

1. Rekisterinpitäjä

Lomabil Oy Vasamantie 187 33450 SIIVIKKALA Puhelin: 0405597987 Y-tunnus: 2371042-7

2. Rekisteriasioissa vastaava henkilö

Markku Haapakoski p.: 050 368 0782 info@autolomalle.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisterin nimi on “Autolomalle.fi” asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakkaan ja Autolomalle.fi -palvelun oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • Henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin
 • Asiakasrekisterin ylläpitäminen
 • Autolomalle.fi ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Autolomalle.fi viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle
 • Suoramarkkinointilähetykset entisille ja nykyisille asiakkaille
 • Tutkimustoiminta, muun muassa asiakastyytyväisyys ja bränditutkimukset

5. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti ja/tai matkapuhelinnumero)
 • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
 • Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
 • Kiinnostustiedot (eri tuoteryhmät)
 • Asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta
 • Tietokoneen yhteystiedot, josta rekisteröityminen on tapahtunut

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Autolomalle.fi verkkopalvelun tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Autolomalle.fi:n toiminnassa olevat toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

11. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu tämän palvelun asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena ja rekisteröidyn on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä. Tarkastuspyynnössä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan/Rekisteröidyn nimi
 • Jakeluosoite
 • Postinumero ja -toimipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Tarkastuksen kohde, eli mitä tietoa rekisteröity hakee:

 • Kaikki tiedot
 • Erikseen luetellut tiedot sekä
 • Paikka ja päivämäärä
 • Rekisteröidyn allekirjoitus ja nimenselvennys